Стратегия

СТРАТЕГИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ 2010-2015 ГОДИНА

Приета с Решение № 637/29.04.2010 г. на Общински съвет – Чепеларе

СТРАТЕГИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ 2010-2015 ГОДИНА СТРАТЕГИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ 2010-2015 ГОДИНА
дата на публикуване: 2013-07-05 13:46:57 | големина: 235.42 KB
|