Стратегия

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ (2011 – 2015)

*Общинска стратегия за развитие ... е достъпнa в прикачения файл