Стратегия

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) ЗА 2013 ГОДИНА ПО РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

*ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ е достъпeн в прикачения файл