Структура

АНТОАНЕТА АГОВСКА – ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ”

Стая № 7, тел.: 03051 82-71 (0882 392 702)