Обявления и заповеди

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

1. Резюме на предложението

 

Целта на настоящето инвестиционно предложение, е строителство на обект „Път ІІ-86 – Обходен път гр. Чепеларе” от км 0+000 до км 3+996.94.

 

Обектът е разделен на четири участъка, в зависимост от етапността на строителството:

 

Първи етап: участъци от км 0+646.48 до км 1+527.18 и от км 2+198.08 до км 3+996.94

Втори етап: участъци от км 0+000 до км 0+646.48 и от км 1 527.18 до км 2+198.08

Проектната скорост на обходния път е 60 км/час. Неговият габарит ще бъде с обща ширина 19.50м.

 

Информацията се в Община Чепеларе, ет.1 ст.6, и се предоставя на населението и заинтересованите лица за достъп и запознаване с документацията всеки работен ден от 09.00ч. до 17.30ч.

 

Информация за контакт с възложителя:

 

1. Агенция „Пътна инфраструктура” ЕИК 000695089

2. гр.София 1000, бул.”Македония” №3

3. Телефон- 02/9173

4. Лице за контакти: инж. Виктор Лебанов