Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94-С-201 ОТ 03.06.2013 Г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Адиля Салихова Овчарова на адрес: с. Богутево, общ. Чепеларе, обл. Смолян, Община Чепеларе обявява

 

СЪОБЩЕНИЕ № 94-С-201 от 03.06.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ № 94-С-201 от 03.06.2013 г.
дата на публикуване: 2013-06-21 20:09:35 | големина: 64.00 KB
|