Приключени

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ЗА ЗИМНИ ПЕРИОДИ ОТ 2013/2014Г. ДО 2016/2017Г., ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Дата на публикуване: 2013-06-17 17:22:21

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга Глава пета от Закона за обществените поръчки – чрез открита процедура с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа и улична мрежа на територията на Община Чепеларе за зимни периоди  от 2013/2014г. до 2016/2017г., по обособени позиции”:

 

Обособена позиция № 1 – Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване начетвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа в села на територията на Община Чепеларе, както следва: с. Хвойна, с. Орехово, с. Малево, с. Павелско, с. Зорница, с.Богутево, с. Лилеково, с. Забърдо /път IV-86054, IV- 86056, IV-86053, IV-86063, IV-86064, IV-86062/.

 

Обособена позиция № 2 – Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа в с.Проглед /IV-86067/


Уникален номер в регистъра на АОП: 00064-2013-0003
Публикувано на: 17 юни 2013г.
Валидно до: 01.08.2013, 17:30 

 

Желаещите да закупят документация за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка могат да направят това в деловодството на административната сграда на община Чепеларе, находяща се в град Чепеларе на адрес ул. „Беломорска" № 44Б, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.30 часа до 23.07.2013г. 

 

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00064-2013-0003

 


Информация Информация
дата на публикуване: 2013-06-17 17:22:21 | големина: 26.50 KB
|