Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЕВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЕВЯВАНЕ СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЕВЯВАНЕ
дата на публикуване: 2013-06-17 17:17:26 | големина: 991.93 KB
|