Новини

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ДЕЧЕВ” ГР.ЧЕПЕЛАРЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ СЛЕД ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА

Учениците ще получат знания по учебните предмети за задължителна подготовка:

  • Български език и литература
  • Чужди езици
  • Математика
  • Информатика и информационни технологии
  • Обществени науки и гражданско образование
  • Природни науки и екология
  • Изкуства
  • Физическа култура и спорт

Адрес: п.код 4850, гр.Чепеларе, обл.Смолян ул.Беломорска 46

тел: 03051/2033

Факс: 03051/2156 

e-mail: sou_chepelare@abv.bg

www.souchepelare. com