Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Васил Стефанов Сариев на адрес:гр. Чепеларе, ул.”Първи май” № 8, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ № 94 В-74 от 15.05.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ № 94 В-74 от 15.05.2013 г.
дата на публикуване: 2013-06-07 11:01:28 | големина: 65.50 KB
|