Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 207 ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, 30.05.2013 ГОД.

На основание чл.35, ал.1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка с Решение № 271/25.04.2013 г. на Общински съвет - Чепеларе, чл.63, ал.1, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

ЗАПОВЕД № 207 гр.Чепеларе, 30.05.2013 год. ЗАПОВЕД № 207 гр.Чепеларе, 30.05.2013 год.
дата на публикуване: 2013-06-04 10:56:15 | големина: 28.50 KB
|