Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 198 ЧЕПЕЛАРЕ, 22.05.2013 Г.

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.110, ал.1, т.3 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, както и заявление вх.№ 94-Р-58/ 09.05.2013 г. от Рени Зафирова Терзиева, Светослав Банков Терзиев, Елеонора Зафирова Синьокова, Венета Зафирова Дренчева Албимор Ананиев Терзиев, Росена Събева Терзиева, Стоян Замфиров Синьоков и Веселин Багрянов Дренчев с представени Договори за продажба на държавни недвижими имоти, вписани в съда на 30.03.1998 г. и Скица – предложение за изготвяне на ПУП,

ЗАПОВЕД № 198 Чепеларе, 22.05.2013 г. ЗАПОВЕД № 198 Чепеларе, 22.05.2013 г.
дата на публикуване: 2013-05-31 13:19:34 | големина: 61.50 KB
|