Новини

ЗЕЛЕНА АКАДЕМИЯ

На 04.06.2013 г. с начален час 13:00 часа, в Професионална гимназия по селско, горско стопанство и туризъм - гр. Чепеларе ще се проведе Четвърта информационна среща“ЗЕЛЕНА АКАДЕМИЯ”

Зелената академия се финансира от фондация Америка за България и се организира от Службата за съвети (БИОРЕС) на Лесотехнически университет, съвместни с Община Чепеларе и Изпълнителна агенция по горите.

Експерти от Лесотехнически университет, Селскостопанска академия, МЗХ, БАБХ и др. ще представят актуална информация, свързана с горските територии и развитието на селските райони, планинското земеделие, туризмът и опазването на околната среда.

Посетителите ще имат възможност да участват в дискусии и да получат експертно мнение по представените теми.

 дата на публикуване: 2013-05-31 09:50:09 | големина: 167.58 KB
|