МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 21 / 29.05.2013 Г.

 

ДО АДАМ УОТС

име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

************

ЕИК по БУЛСТАТ

175507513

Адрес за кореспонденция

ГР. ЧЕПЕЛАРЕ ,К.К.ПАМПОРОВО, К-С РОЯЛ ЛОДЖ,ВХ.С,ЕТ.5, АП.52-2

Адрес по чл.8 от ДОПК

ГР.ЧЕПЕЛАРЕ ,К.К.ПАМПОРОВО, К-С РОЯЛ ЛОДЖ,ВХ.С,ЕТ.5, АП.52-2

Представлявано от

 

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 21 / 29.05.2013 г.     СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 21 / 29.05.2013 г.
дата на публикуване: 2013-05-29 16:16:47 | големина: 67.00 KB
|