МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 20 / 29.05.2013 Г.

 

 

ДО ГРИЙМ РОБЪРТ ГЛЕН

име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

************

ЕИК по БУЛСТАТ

120608491

Адрес за кореспонденция

ГР. ЧЕПЕЛАРЕ ,К.К.ПАМПОРОВО, К-С РОЯЛ ЛОДЖ,ВХ.В,ЕТ.7, АП.71

Адрес по чл.8 от ДОПК

ГР.ЧЕПЕЛАРЕ ,К.К.ПАМПОРОВО, К-С РОЯЛ ЛОДЖ,ВХ.В,ЕТ.7, АП.71

Представлявано от

 

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 20 / 29.05.2013 г.   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 20 / 29.05.2013 г.
дата на публикуване: 2013-05-29 16:11:08 | големина: 67.00 KB
|