Новини

ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЧЕПЕЛАРЕ

На тържествено заседание на Общински съвет- Чепеларе, проведено на 23.05.2013г., в 11.00 часа, бяхя присъдени отличия:

посмъртно званието „Почетен гражданин на Община Чепеларе” на АТАНАС ИВАНОВ КАЛИНОВ,

званието „Почетен гражданин на Община Чепеларе” на ТОДОР КИРИЛОВ АНДРЕЕВ

званието„Почетен гражданин на Община Чепеларе” на СЕВДАЛИНА БАЙЧЕВА ПАНАЙОТОВА, които със своята успешна професионална и творческа реализация, и активна обществена дейност, дават своя принос за развитието на града и съхраняване на неговите традиции.