Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 26-00-205 ОТ 08.04.2013 Г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Станислав Дичев Дафов на адрес: гр. Пловдив, ул. „Богомил” 60, ет.4, ап.5, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ № 26-00-205 от 08.04.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ № 26-00-205 от 08.04.2013 г.
дата на публикуване: 2013-05-18 17:06:40 | големина: 65.50 KB
|