ЦУДС - 'ПОМОЩ В ДОМА'

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА В "ЦЕНТЬР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА - ЧЕПЕЛАРЕ"

ПРОТОКОЛ

 

В изпълнение на договор BG051PO001- 5.1.04-0154-C0001 и на основание Процедура за подбор на персонал по проект „Център за услуги в домашна среда - Чепеларе”, на 29 и 30 април 2013 г. в град Чепеларе се проведе интервю с допуснатите кандидати съгласно протокол от 24.04.2013 г. за първия етап на подбора по представени документи. Комисията за провеждане на интервюто е назначена със заповед №155 /22.04.2013 г. на Кмета на Община Чепеларе в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марияна Иванова – Ръководител на проекта

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Иван Сиваков – Консултант по проекта

 2. Петя Узунова – Координатор на проекта

 

След проведено интервю с кандидатите за персонал на центъра за услуги в домашна среда, комисията реши и класира кандидатите, както следва:

 

За социални асистенти – обявени работни места 6 бр.

 1. Иванка Ангелова Боюклиева – 33 т.

 2. Илзе Юриева Папазова – 33 т.

 3. Петър Илиев Илиев – 33 т.

 4. Росица Миленова Генчева – 33 т.

 5. Снежана Банкова Андреева – 32.33 т.

 6. Елена Николова Бизева – 29.66 т.

 

Резерва: Ивелина Светославова Стоянова – 25 т.

 

За лични асистенти – обявени работни места 6 бр.

 1. Елка Симова Асенова – 32.33 т.

 2. Валентина Петрова Гагрицова – 31 т.

 3. Никола Ангелов Терзиев – 30 т.

 4. Валери Банков Узунов – 29.33 т.

 5. Милена Младенова Кокудева – 28.33 т.

 6. Елеонора Бисерова Странджалиева – 28 т.

 

Резерва: Стойна Христова Сивенова – 27.33 т.

 

За домашни помощници – обявени работни места 12 бр.

 1. Росица Банкова Чолакова – 32.33

 2. Валя Стоянова Ковачева – 31.33 т.

 3. Ангел Асенов Келефчиев – 29.33 т.

 4. Росица Банкова Хаджиматева – 29.33 т.

 5. Мария Василева Калинова – 29 т.

 6. Росица Соколова Доганова – 29 т.

 7. Сашка Асенова Керозова29 т.

 8. Пламен Димитров Пеев – 28.67 т.

 9. Съби Сидеров Коджов – 28.33 т.

 10. Пенка Георгиева Качорова – 28 т.

 11. Малинка Стефанова Гуйгова – 27.66 т.

 12. Росица Трендафилова Пеева – 27.66 т.

 

Резерви: Нели Стоянова Илиева – 27 т.

Миглена Росенова Ковачева – 23 т.

 

Кандидатите: Ангел Стефанов Чучуранов, Даниела Тодорова Костова и Миглена Сашева Стоянова не са класирани поради неявяване на интервю.

 

 

Комисия:

Председател:……………../ Марияна Иванова/

Членове:

1. ………………………./ Иван Сиваков/

 

2. ………………………/ Петя Узунова/

ПРОТОКОЛ ПРОТОКОЛ
дата на публикуване: 2013-05-10 09:01:28 | големина: 192.50 KB
|