Новини

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ОРГАНИЗИРА ФОТОКОНКУРС

Община Чепеларе организира конкурс за любителска снимка на тема “Аз обичам моя град” по повод 24 май– Ден на славянската писменост и култура и Празник на гр. Чепеларе.

 

Условия за участие в конкурса:

 

- участието във фотоконкурса е индивидуално и за непрофесионалисти на възраст от 11 години до 18 години, разделени в две възрастови групи от 11-14 години и 15-18 години;

 

- всеки участник има право да се включи във фотоконкурса само с една снимка или колаж – дигитална или на хартиен носител;

 

- снимките (дигиталните снимки на диск), да бъдат представени на място в Община Чепеларе, стая № 10 или да се изпратят по пощата на адрес: гр. Чепеларе, Община Чепеларе, ул. „Беломорска” 44Б, за фотоконкурс “Аз обичам моя град”;

 

- краен срок за изпращане на снимките – до 27  май 2013 г.(включително);

 

- заедно със снимката да бъдат изпратени данните на автора: трите имена, възраст и телефон, email  за контакт;

 

- авторите предоставят правата върху снимките за използването им с нетърговски цели от Община Чепеларе. В случай на използване на снимките, имената на авторите задължително ще бъдат посочвани.

 

Критерии за оценка:

 

- оригиналност на идеята;

- нестандартна гледна точка;

- адекватна интерпретация на темата;

 

Жури

 

Представените за участие в конкурса снимки ще бъдат оценени от компетентно жури. То ще определи победителите, както и снимките, които да бъдат включени в изложба, организирана от Община Чепеларе.

 

Награди

 

Ще бъде присъдена по една награда- цифров фотоапарат- в двете възрастови категории: 11-14 години и 15-18 години. По преценка на журито ще бъдат дадени и поощрителни награди.

 

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 31.05.2013 г., а откриването на изложбата ще бъде на 01.06.2013 г. от 11.30 часа. На откриването й ще бъдат връчени наградите на победителите.