Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 154 ЧЕПЕЛАРЕ, 22.04.2013 Г.

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ, заявление вх.№ 26-00-365 / 16.04.2013 г. от инж. Струмен Дуев – изпълнителен директор на „Персенк” АД с. Хвойна за разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 80371.83.7 в местност „Претоварна”, землище на гр. Чепеларе,

ЗАПОВЕД № 154 Чепеларе, 22.04.2013 г. ЗАПОВЕД № 154 Чепеларе, 22.04.2013 г.
дата на публикуване: 2013-04-24 14:40:19 | големина: 59.00 KB
|