Новини

135 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА Д-Р ГЕОРГИ ЧИЧОВСКИ

Д-р Георги Чичовски е виден общественик, учител, културен деец и изтъкнат юрист. Роден е на 20 април 1878 г. в гр. Чепеларе. Основно образоване завършва в Чепеларе, а през 1900 г. – Софийската мъжка гимназия. Започва работа като учител в с. Брезово, Пловдивско, а по-късно в Чепеларе. Стремежът му да се усъвършенства го завежда в Белгия, където завършва право, защитава докторат и се завръща в България. През 1914 г. е съдия в Чепеларе. Участва в Първата световна война, след което се установява в Пловдив. През 1919 г. е избран за народен представител от Социалдемократическата партия. Инициатор е за образуване на първото в страната кооперативно сдружение „Съгласие” за разумно стопанисване на горите. В Пловдив отваря адвокатско бюро заедно със сина си Александър. Но връзката му с Родопите не прекъсва. Пише много статии в родопски и местни периодични издания. Умира в Пловдив на 10 април 1946 г.