Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Местна инициативна група "Преспа" - общини Баните, Лъки и Чепеларе, на основание на Заповед №17, удължава срока за прием на заявления за подпомагане по реда на Стратегията за местно развитие до 16:00 часа на 15.07.2013 г. включително за следните мерки:

- Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
- Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
- Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности

За повече информация: www.migprespa.com