Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Поканват се всички земеделски стопани на 23.04.2013г. от 13.30 часа в залата на Община Чепеларе на среща, на която ще бъдат запознати с:

1. Новите изисквания, на които трябва да отговарят фермите и млякото, за да се изкупува млякото от мандрите след 31.12.2013г.
2. Изменения в Закона за ветеринаромедицинската дейност.