Новини

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА НА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

Министерството на физическото възпитание и спорта стартира мащабно проучване за интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта.

С тази анкета МФВС ще събере информация с цел проучване интереса и отношението на българските граждани към физическото възпитание и спорта. Отговорите на въпросите ще бъдат обработени, анализирани, а на резултатите ще се осигури необходимата публичност. Данните ще бъдат използвани за актуализиране на нормативната уредба при планиране на политиките и програмите на държавните и местни власти, и заинтересованите спортни организации.

Допитването ще продължи 3 седмици. Стартът на анкетата е 11.04.2013г.

Линк към анкетата: www.anketa.mpes.government.bg