Приключени

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9014339
Дата на публикуване: 2013-04-12 15:52:52

Община Чепеларе, на основание чл. 14, ал. 4 от ЗОП, възлага обществена поръчка с публична покана № 9014339 с предмет„Ремонт на улици и пътища на територията на Община Чепеларе по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа – 86058 – село Студенец и основен ремонт на път от км. 9+200 до 16+229 за Чудните мостове"

Обособена позиция № 2 „Рехабилитация на част от улица „Васил Гаджуров” в гр. Чепеларе”


Необходимите документи за участие в обществената поръчка са достъпни от тук.


Описание Описание
дата на публикуване: 2013-04-12 15:52:52 | големина: 140.26 KB
|
Образци Образци
дата на публикуване: 2013-04-12 15:52:52 | големина: 104.50 KB
|
Проекто договор 1 Проекто договор 1
дата на публикуване: 2013-04-12 15:52:52 | големина: 161.48 KB
|
Проекто договор 2 Проекто договор 2
дата на публикуване: 2013-04-12 15:52:52 | големина: 160.73 KB
|
КС пътища КС пътища
дата на публикуване: 2013-04-12 15:52:52 | големина: 21.00 KB
|
КС Васил Гаджуров КС Васил Гаджуров
дата на публикуване: 2013-04-12 15:52:52 | големина: 21.00 KB
|
Публична покана Публична покана
дата на публикуване: 2013-04-12 15:52:52 | големина: 1.55 MB
|