Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 134 ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, 08.04.2013 ГОД.

На основание чл.35, ал.1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка с Решение № 230/ 27.02.2013 г. на Общински съвет гр. Чепеларе, чл.63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

ЗАПОВЕД № 134 гр.Чепеларе, 08.04.2013 год. ЗАПОВЕД № 134 гр.Чепеларе, 08.04.2013 год.
дата на публикуване: 2013-04-11 14:22:08 | големина: 30.00 KB
|