Новини

ОБЯВА

Областен военен отдел Смолян,

Офис за военен отчет-Община Чепеларе,

съобщава, че със Заповед № ОХ-239/27.03.2013 год. на Министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, в Национална гвардейска част – гр.София.

Изисквания:Ръст 178-182 см, тегло до 85 кг, без видими белези и татуровки по лицето и крайниците.

Срок за подаване на заявление:до 08.05.2013 г.

По-подробна информация за условията и реда за провеждане на конкурсите желаещите могат да получат в Офиса за военен отчет: гр.Чепеларе, Общинска администрация, ул. “Беломорска” №44Б, стая №15 или на телефони 03051-8272; 0886534109 всеки работен ден от 08.30 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.30 часа.