Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 15 ОТ 18.03.2013 Г.

Дирекция “УТ” при Община Чепеларе на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ съобщава, че със Разрешение за строеж № 15 от 18.03.2013 г. е разрешен строеж: „Реконструкция на водосток и канал на улица „Добри Чинтулов” – гр. Чепеларе” по одобрено трасе в град Чепеларе, Община Чепеларе.- ПИ № 80371.242.9074; ПИ № 80371.242.9092;

Одобрените проекти и Разрешението за строеж се намират в Дирекция УТ при Община Чепеларе, ет.I, стая № 8 и може да се разгледат от заинтересованите собственици на засегнатите имоти.