Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 14 ОТ 18.03.2013 Г.

Дирекция “УТ” при Община Чепеларе на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ съобщава, че със Разрешение за строеж № 14 от 18.03.2013 г. е разрешен строеж: „Открит канал на дере при бензиностанция „Лукойл- гр. Чепеларе” ” по одобрено трасе в град Чепеларе, Община Чепеларе.- ПИ№ 80371.242.9076.

Одобрените проекти и Разрешението за строеж се намират в Дирекция УТ при Община Чепеларе, ет.I, стая № 8 и може да се разгледат от заинтересованите собственици на засегнатите имоти.