Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 13 ОТ 18.03.2013 Г.

Дирекция “УТ” при Община Чепеларе на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ съобщава, че със Разрешение за строеж № 13 от 18.03.2013 г. е разрешен строеж: „Реконструкция на колектор Ф800” по одобрено трасе в град Чепеларе, Община Чепеларе.- ПИ№ 80371.242.2004; ПИ № 80371.242.38.

Одобрените проекти и Разрешението за строеж се намират в Дирекция УТ при Община Чепеларе, ет.I, стая № 8 и може да се разгледат от заинтересованите собственици на засегнатите имоти.