Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители и гости на Община Чепеларе,

Във връзка с предстоящия християнски празник Сирни заговезни (Пустовете) на 17 март 2013 година и традицията да се палят огньове, Ви напомняме, че паленето на гуми, отработени масла и синтетични материали е забранено. При горенето им се отделят въглероден окис, въглероден двуокис, летливи органични съединения, циановодород, метан, тежки метали, фурани и диоксини, които са канцерогенни, вредни и опасни за човешкото здраве.

Нека не опорочаваме празниците и покажем, че милеем за природата.