Бюджет на ВРБК

ОТЧЕТИ НА ВРБК ЗА 2012

Отчети за 2012 г. на образователните институции – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, прилагащи системата на делегираните бюджети.

Отчет 2012 ОДЗ Чепеларе Отчет 2012 ОДЗ Чепеларе
дата на публикуване: 2013-03-08 14:56:54 | големина: 229.46 KB
|
Отчет 2012 ОУ Забърдо Отчет 2012 ОУ Забърдо
дата на публикуване: 2013-03-08 14:56:54 | големина: 160.18 KB
|
Отчет 2012 ОУ Павелско Отчет 2012 ОУ Павелско
дата на публикуване: 2013-03-08 14:56:54 | големина: 517.28 KB
|
Отчет 2012 СУ Чепеларе Отчет 2012 СУ Чепеларе
дата на публикуване: 2013-03-08 14:56:54 | големина: 368.00 KB
|