Бюджет на ВРБК

БЮДЖЕТИ НА ВРБК ЗА 2013

Бюджети за 2013 г. на образователните институции – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, прилагащи системата на делегираните бюджети.

  

Бюджет 2013 ОДЗ Чепеларе Бюджет 2013 ОДЗ Чепеларе
дата на публикуване: 2013-03-08 14:56:38 | големина: 225.86 KB
|
Бюджет 2013 ОУ Забърдо Бюджет 2013 ОУ Забърдо
дата на публикуване: 2013-03-08 14:56:38 | големина: 119.90 KB
|
Бюджет 2013 ОУ Павелско Бюджет 2013 ОУ Павелско
дата на публикуване: 2013-03-08 14:56:38 | големина: 403.64 KB
|
Бюджет 2013 СУ Чепеларе Бюджет 2013 СУ Чепеларе
дата на публикуване: 2013-03-08 14:56:38 | големина: 217.70 KB
|