Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 92 ЧЕПЕЛАРЕ, 04.03.2013 Г.

Заповед за утвърждаване на Формули за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за 2013 г. между училищата и детските градини на територията на община Чепеларе и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на компонентите на формулата за 2013 г. съгласно Приложение № 1 и разпределение на средствата от ЕРС по звена и компоненти на формулата съгласно Приложение № 2

ЗАПОВЕД № 92 Чепеларе, 04.03.2013 г. ЗАПОВЕД № 92 Чепеларе, 04.03.2013 г.
дата на публикуване: 2013-03-08 14:51:54 | големина: 227.98 KB
|