Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Териториално поделение на Националния осигурителен институт гр. Смолян

Ви уведомява, че на 19.03.2013 година, от 9,00 часа до 16,00 часа, в заседателната зала в сградата на Община Чепеларе, организира приемна на която ще даде консултации от областта на пенсионното законодателство, придобиване право на болнични и майчинство, попълване на осигурителни книжки и справка за окончателен размер на осигурителния доход /приложение към годишна данъчна декларация/, както и други поставени въпроси от компетентността на НОИ.В. ГАДЖЕВ
Директор на ТП на НОИ - Гр. Смолян