Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 86 ЧЕПЕЛАРЕ, 26.02.2013 Г.

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, както и заявление вх.№ 94-Б-21 / 18.02.2013 г. от Банко Юриев Зангаров с представени нот. акт № 64, том І, дело № 339 от 1997 г., Договор за продажба на общински недвижим имот № 6 т.3, вписан в съда на 06.11.2012 г. и Договор за продажба на общински недвижим имот № 71 т.3, вписан в съда на 15.12.2012 г.

ЗАПОВЕД № 86 Чепеларе, 26.02.2013 г. ЗАПОВЕД № 86 Чепеларе, 26.02.2013 г.
дата на публикуване: 2013-03-04 11:43:13 | големина: 60.00 KB
|