Справка за финансови задължения

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Тази услуга дава възможност на физически лица, еднолични търговци и юридически лица да получат обобщена информация за своето финансово състояние от регистрите с финансова информация поддържани от Общината


Проверка на задължения за местни данъци и такси Община Чепеларе

 

Местни данъци и такси
гр. Чепеларе Ул. „Васил Дечев” №42
Тел. 03051/81 14 0882 398 144

Банкова сметка на Община Чепеларе

BG 92 SOMB 9130 84 600010 44

BIC: SOMB BGSF

ОБЩИНСКА БАНКА АД СМОЛЯН