Приключени

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ПЪТНАТА МРЕЖА, УЛИЦИ И ТРОТОАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА КУРОРТЕН КОМПЛЕКС ПАМПОРОВО, В ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ, ЗА ЧЕТИРИ ОПЕРАТ
Дата на публикуване: 2013-02-28 15:08:22

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ПЪТНАТА МРЕЖА, УЛИЦИ И ТРОТОАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА КУРОРТЕН КОМПЛЕКС ПАМПОРОВО, В ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ, ЗА ЧЕТИРИ ОПЕРАТИВНИ ЗИМНИ СЕЗОНА", с уникален номер в АОП №00064-2012-0007/14.12.2012 г., че ценовите оферти на участниците в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 01.03.2013г. (петък) от 11:00 часа в административната сграда на Община Чепеларе, находяща се на ул. "Беломорска" № 44Б, Заседателна зала, етаж 3.


СЪОБЩЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ
дата на публикуване: 2013-02-28 15:08:22 | големина: 26.00 KB
|