МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Местни данъци и такси
гр. Чепеларе
Ул. „Васил Дечев” №42
Тел. 03051/81 14
0882 398 144
Банкова сметка на Община Чепеларе
BG 88 SOMB 91308432300244
SWIFT (BIC) SOMBBGSF
ОБЩИНСКА БАНКА АД, СОФИЯ
електронна справка за МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Работно време: Понеделник до Петък
от 08.30 - 12.30 и от 13.30 - 17.30.