Бюджет на Община Чепеларе

НА 28.01.2013 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ОТ 16.00 ЧАСА СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2012 Г И ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2013 Г.

Гражданите на Община Чепеларе могат да отправят своите предложения и допълнения в срок до 05.02.2013 г. на следния е-mail адрес mail@chepelare.bg или писмено на адреса на общината:

Гр. Чепеларе – 4850
Ул.”Беломорска” №44Б

Бюджет 2013 Бюджет 2013
дата на публикуване: 2013-01-30 11:49:37 | големина: 1.89 MB
|
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА 2012 Г. И ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2013 Г. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА 2012 Г. И ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2013 Г.
дата на публикуване: 2013-01-30 11:49:37 | големина: 912.27 KB
|