Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94-И-133 ОТ 27.12.2012 Г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Недялка Иванова Семерджиева - Теофилова на адрес: гр. Пловдив, ул. „Цар Борис ІІІ Обединител” 153 А, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ № 94-И-133 от 27.12.2012 г. СЪОБЩЕНИЕ № 94-И-133 от 27.12.2012 г.
дата на публикуване: 2013-01-21 19:55:10 | големина: 64.50 KB
|