Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № ПП-М-271 ОТ 17.12.2012 Г.

Във връзка с върнати писма, изпратени до Елена Георгиева Бангиева на адрес: гр. Пловдив, ул. „Никола Димков” 9, Елена Петрова Тинова на адрес: гр. Пловдив, ЖК „Тракия” бл.140, ет.4, ап.13 и Лучия Петрова Найденова на адрес: гр. Пловдив, ул. „Скопие” 90, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ №  Пп-М-271 от 17.12.2012 г. СЪОБЩЕНИЕ № Пп-М-271 от 17.12.2012 г.
дата на публикуване: 2013-01-21 11:13:34 | големина: 64.00 KB
|