Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 11 ЧЕПЕЛАРЕ, 08.01.2013 Г.

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, както и заявление вх.№ 26 00-1026 / 14.12.2012 г. от „Слънчеви поляни-Съни медоус” ЕООД с. Орехово с представен нот. акт № 80, том І, рег. № 427, дело № 74 от 2009 г.,

ЗАПОВЕД №  11 Чепеларе, 08.01.2013 г. ЗАПОВЕД № 11 Чепеларе, 08.01.2013 г.
дата на публикуване: 2013-01-11 09:59:57 | големина: 60.00 KB
|