Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 26-00-270 ОТ 28.12.2012 Г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до „ТЕРМИКС” ЕООД на адрес: гр. Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза” 25А, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ № 26-00-270 от 28.12.2012 г. СЪОБЩЕНИЕ № 26-00-270 от 28.12.2012 г.
дата на публикуване: 2013-01-11 09:56:16 | големина: 66.50 KB
|