Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94-И-179 ОТ 15.11.2012 ГОД.

Във връзка с върнати писма, изпратени до Дора Георгиева Павлова на адрес: гр. Кърджали, кв. „Възрожденци” № 56, вх.В, ет.4, ап.55, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ № 94-И-179 от 15.11.2012 год. СЪОБЩЕНИЕ № 94-И-179 от 15.11.2012 год.
дата на публикуване: 2013-01-11 09:54:53 | големина: 66.50 KB
|