РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ: „ТРАНСГРАНИЧНА ДОСТЪПНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Във връзка с обявената от Управляващия орган на Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013“ ЧЕТВЪРТА ПОКАНА за набиране на проектни предложения за стратегически проекти, Община Чепеларе взе участие като партньор по проект „Трансгранична достъпна инфраструктура” с водеща организация Област Източна Македония и Тракия и втори партньор Община Златоград, по приоритетна ос 2: Достъпност, област на интервенция 2.1: Развитие на пътната и железопътната мрежа.

ПРОЕКТ: „Трансгранична достъпна инфраструктура” ПРОЕКТ: „Трансгранична достъпна инфраструктура”
дата на публикуване: 2013-01-10 14:57:42 | големина: 224.00 KB
|
Проект: Трансгранична достъпна инфраструктура (CrossAccess) Проект: Трансгранична достъпна инфраструктура (CrossAccess)
дата на публикуване: 2015-08-15 19:55:51 | големина: 2.34 MB
|