РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОПАРК В РАЙОНА НА СКИ-ЦЕНТЪР ЧЕПЕЛАРЕ”

МЯРКА 313 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ” ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 Г. 

ДОГОВОР № 21/313/00205 ОТ 21.11.2012 Г.

ЦЕЛ: 
Общата цел на проекта е да насърчи растежа на доходите и създаването на заетост в Община Чепеларе чрез развитието на алтернативни форми на туризъм.
Специфичните цели на проекта са:

Разнообразяване на туристическия продукт на Община Чепеларе с допълнителни атракции;
Изграждане на велопарк в района на ски център „Чепеларе”, който предоставя възможност за спорт и активно прекарване на лятната отпуска в общината.

ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОПАРК В РАЙОНА НА СКИ-ЦЕНТЪР ЧЕПЕЛАРЕ” ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОПАРК В РАЙОНА НА СКИ-ЦЕНТЪР ЧЕПЕЛАРЕ”
дата на публикуване: 2013-01-08 17:33:59 | големина: 38.50 KB
|