Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 8 ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, 07.01.2013 ГОД.

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС и във връзка с Решение № 193/ 15.11.2012 г. на Общински съвет град Чепеларе, чл. 63, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

ЗАПОВЕД № 8 гр.Чепеларе, 07.01.2013 год. ЗАПОВЕД № 8 гр.Чепеларе, 07.01.2013 год.
дата на публикуване: 2013-01-07 18:11:53 | големина: 495.83 KB
|