Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 26-00-270 ОТ 28.12.2012 Г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Венцислав Петков Достинов на адрес: гр. Пловдив, ул. „Брезовска” бл. 124, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ № 26-00-270 от 28.12.2012 г. СЪОБЩЕНИЕ № 26-00-270 от 28.12.2012 г.
дата на публикуване: 2013-01-03 09:47:53 | големина: 66.50 KB
|