Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94-В-171 ОТ 20.11.2012 Г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Блага Атанасова Магаева - Кенова на адрес: гр. Чепеларе, ул. „Пролет” 14, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ №  94-В-171 от 20.11.2012 г. СЪОБЩЕНИЕ № 94-В-171 от 20.11.2012 г.
дата на публикуване: 2012-12-12 14:51:34 | големина: 67.50 KB
|